Първият партньор на Rade Center е Медицински Център Пиротска. Това парньорство започна през юли 2018г. и е основата на нашата дейност в полза на хората.

Партньор на Rade Center през януари 2022г стана Център за изучаване на китайски език EduLab. www.edulab-cn.com

Партньор на Rade Center стана Ценна Пластмаса София през юни 2021г. 
Тази организация предостави контейнер за събиране на пластмаса и рециклирането на събраната пластмаса.

В начинанието за рециклиране се включиха съседи от живущите хора, както и съседни магазини. 

 

Партньор на Rade Center стана Edgy Veggy през февруари 2021г. Този веган ресторант ни спечели с отличното си качество на предлаганата храна и лъцезарното отношение към клиента. 
Тях ние използваме за кетъринг услуги.  

Rade Center Call now