ТhetaHealing® терапия

(още известно като Тета терапия)

ТhetaHealing® е метод, създаден от Ваяна Стайбъл и е една от най-мощните техники за енергийно лечение в света.

ТhetaHealing® е медитативна техника и духовна философия, обединяваща в себе си квантова физика, клетъчна и молекулярна биология, психология и духовни практики с цел балансиране на тяло, дух и съзнание. Чрез ТhetaHealing®  трансформираме негативните си убеждения, които пречат да живеем  щастлив и пълноценен живот.

Името на ThetaHealing® идва от мозъчните вълни Тета, които всеки един от нас практикува ежедневно в състояние на сън или дълбока медитация. Те са вход към подсъзнанието ни, където се съхраняват нашите спомени и чувства, които без значение от кого са възприети, реално управляват и оформят живота ни. В подсъзнанието се намират причините за проблемите ни – съответно там се намира и пътят към тяхното трансформиране.

С помощта на ТhetaHealing® всяка една област от живота ни може да бъде променена и подобрена в желаната от нас посока. Няма сфера от човешкия живот, която да не може да се повлияе благоприятно с помощта на ТhetaHealing®.

Въвеждайки пациента в Тета състояние на мозъчните вълни се  осъществява мигновено въздействие върху ограничаващите негативни модели, които се заменят с нови позитивни, водещи до промяна в действителността във физически и духовен план.

Тема /цел/ на ТhetaHealing® терапия може да е всяка една област, в която човек изпитва затруднения. Тези затруднения показват наличието на негативни програми и убеждения на подсъзнателно ниво. С ТhetaHealing®  тези негативни програми се откриват и се променят в положителни.

В Тета сесията не се поставят или отричат диагнози, не се изписват медикаменти и не се препоръчва приемът им да спира.

ТhetaHealing® терапия може да се извършва и онлайн!

Повече информация за терапевт Атанаска /Ася/ Иванова може да прочетете на ТОЗИ ЛИНК:

Продължителност на сесията: 60-90 минути

Цена: 50 лв.

Rade Center Call now